بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری مسابقات قرآن در هفته فرهنگی دانشگاه گیلان

برگزاری مسابقات قرآن در هفته فرهنگی دانشگاه گیلان


برگزاری مسابقات قرآن در هفته فرهنگی دانشگاه گیلان

 

 

 

 مسابقات قرآن اساتید و دانشجویان در هفته فرهنگی دانشگاه گیلان برگزار شد.


با توجه به برگزاری هفته فرهنگی در دانشگاه گیلان، مسابقات قرآنی دانشجویان و اعضای هیأت علمی در این هفته به شرح ذیل برگزار شد :
1ـ شنبه 12/12/91 اساتید در بخش قرائت و ترتیل
2ـ یکشنبه 13/12/91 دانشجویان در بخش کتبی
3ـ دوشنبه 14/12/91 اساتید در بخش کتبی

 

ضمنا اسامی برندگان در بخشهای مختلف را متعاقبا در همین سایت مشاهده فرمایید.