بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری مراسم پرفیض و معنوی احیای شب های قدر در دانشگاه گیلان ـ خرداد ماه 97

برگزاری مراسم پرفیض و معنوی احیای شب های قدر در دانشگاه گیلان ـ خرداد ماه 97


برگزاری مراسم پرفیض و معنوی احیای شب های قدر در دانشگاه گیلان ـ خرداد ماه 97