بستن
FA EN AR RU FR CHI

« بازگشت

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و پخش شله زرد نذری در خوابگاه دانشجویی

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و پخش شله زرد نذری در خوابگاه دانشجویی


برگزاری مراسم زیارت عاشورا و پخش شله زرد نذری در خوابگاه دانشجویی

کانون دانشجویی فرهنگیار سرای دانشجویی دختران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، مراسم زیارت عاشورا و پخش شله زرد نذری را  روز سه شنبه 16 مهر ماه 98 از ساعت 20:30 الی 21:30 در تالار معین دانشکده تربیت بدنی برگزار نمود.

در ابتدای مراسم، دعای پرفیض زیارت عاشورا در تالار پخش شد و دانشجویان این دعای معنوی را زمزمه کردند. سپس از دانشجویان خوابگاه دختران بنت الهدی با شله زرد نذری پذیرایی به عمل آمد.

آدرس کوتاه :