بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری مراسم دعای کمیل در ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ(ع) (ویژه خواهران)

برگزاری مراسم دعای کمیل در ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ(ع) (ویژه خواهران)


برگزاری مراسم دعای کمیل در ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ(ع) (ویژه خواهران)

 

هیئت دانشجویی باقرالعلوم (ع) دانشگاه در نظر دارد تا مراسم پرفیض دعای کمیل را با حضور خواهران دانشجو در روز پنج شنبه مورخ 92/12/08در بارگاه امام زاده هاشم(ع) برگزار نماید.

لازم به ذکر است دانشجویان خانم علاقه مند جهت ثبت نام می توانند به دفاتر هیئت دانشجویی باقرالعلوم (ع) واقع در خوابگاه مراجعه نمایند.

در ضمن ساعت حرکت اتوبوس ها 20:30 و مکان حرکت از خوابگاه بنت الهدی و دانشکده علوم پایه می باشد.

 

 

نگاهی به زندگی نامه هاشم بن محمد بن عبدالله (ع)

 

ﺑﻘﻌﻪ و ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ (ع) و از ﺳﺮداران ﻗﯿﺎم ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف (ع)واقع در30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﺎده رﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻔﯿﺪرود ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ای ﺻﺨﺮه ای ﻗﺮار دارد.

هاشم بن محمد بن عبدالله از نوادگان حضرت علی(ع) به امامزاده هاشم(ع) معروف است و به همراه یاران امام رضا (ع) به ایران آمد و پس از درگیری با نمایندگان حاکمان عباسی به کوه های البرز پناهنده شد.

ﺑﻘﻌﻪ این امامزاده ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪه دارای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﻨﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﭼﻮن ﺑﺎزارﭼﻪ، ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺮا اﺳﺖ که ﻫﻤﻪ روزه ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و زائران زﯾﺎدی از ﻧﻘﺎط دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روستای امامزاده هاشم (ع)، مدفن این امام زاده بزرگوار از توابع بخش سنگر شهرستان رشت است که قدمتی چندصد ساله دارد و نام قدیم آن "عسکر سرا کمدم" بوده است و بعد از دفن امامزاده به مرور به نام وی تغییر یافته است.

مردم روستای امامزاده هاشم (ع) اعیاد مذهبی و سوگواری های اهل بیت (ع) را به گونه ای خاص در بارگاه امامزاده برگزار می کنند و مراسم تحویل سال نو در این بقعه به شکل بومی و ویژه برگزار می شود.