بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری محفل خیال شاعری

برگزاری محفل خیال شاعری


برگزاری محفل خیال شاعری

کانون دانشجویی شعر وادب فنی شرق آخرین محفل نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 روز سه شنبه 27 آذر ماه 97 در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و با حضور دانشجویان دست به قلم برگزار گردید. این محفل در راستای برنامه کنکاش و گلستان خیال ترتیب داده شد تا بازخورد دو جلسه کارگاه آموزشی بهتر دیده شود. در این محفل از ابتدا دانشجویان اشعار و دل­نوشته­ های خود را خواندند و تک به تک دیگر حاضران نظرات خود را پیرامون شعر و یا متن خوانده شده ارایه دادند. در انتهای جلسه نیز به عنوان حسن ­ختام، پیمان امینی عضو کانون دانشجویی، غزلی از خود را قرائت کرد.
آدرس کوتاه :