بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری سمینار « برق ـ اشتغال ـ صنعت »

برگزاری سمینار « برق ـ اشتغال ـ صنعت »


برگزاری سمینار « برق ـ اشتغال ـ صنعت »

انجمن علمی برق دانشگاه گیلان در نظر دارد سمینار « برق ـ اشتغال ـ صنعت » را با هدف بررسی موانع موجود در ارتباط دانشگاه و صنعت و راه حل های رفع این مشکل و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و صنعتی پویا در دانشگاه گیلان با حضور رییس سازمان انرژی های نو ایران، مدیر کل شرکت برق منطقه ای استان گیلان و مدیر کل شرکت توزیع برق استان گیلان در دانشگاه گیلان برگزار نماید.

زمان: روز دو شنبه 10 آذر 93

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

لذا از دانشگاهیان محترم علاقه مند جهت حضور در این برنامه دعوت بعمل می آید.