بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری سلسه طرح های آموزش جغرافیا در مدارس

برگزاری سلسه طرح های آموزش جغرافیا در مدارس


برگزاری سلسه طرح های آموزش جغرافیا در مدارس

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان برای برگزاری سلسه طرح های ترویج جغرافیا در مدارس شهر رشت، در روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 98 در دبیرستان دخترانه 17 شهریور شهر رشت حضور یافت. در این طرح هدف اصلی آشنایی دانش آموزان با رشته جغرافیا، ابزارهای رشته، کاربرد و پیشرفته ای آن بود لذا در یک کلاس 35 نفره از دانش آموزان سال سوم رشته انسانی حضور داشتند.

در این طرح مرضیه سالم بعنوان دبیر انجمن علمی گروه جغرافیا و دانشجوی ترم آخر دوره کارشناسی برای دانش آموزان از مفهوم علم جغرافیا و دنیای گسترده و پیچیده آن صحبت نمودند و سپس معصومه محبتی دانشجوی ترم آخر کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری برای دانش آموزان از نرم افزارهای رشته جغرافیا مطالبی را بیان نمود تا دانش آموزان هرچه بیشتر و بهتر با این فضا آشنا شوند.

این طرح با استقبال بسیار خوب مدارس همراه بوده و در آینده نیز در دیگر مدارس رشت برگزار خواهد شد.