بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان

برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان


برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی را با حضور استادان گروه های روان شناسی، علوم تربیتی، معارف اسلامی و الهیات ـ علوم قرآن و حدیث ویژه کارکنان در دانشگاه گیلان برگزار می نماید.

در هر دوره تعداد 30 نفر از همکاران دانشگاهی در این کلاس ها حضور می یابند و در پایان هر دوره نیز گواهی آموزشی به مدت 8 ساعت به شرکت کنندگان ارائه می گردد.

بهداشت در تغذیه، توصیه های مهم در رژیم کاهش وزن، توصیه های غذایی و بهداشتی، معرفی خانواده از دیدگاه روانشناسی، جایگاه خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و توجه به اهمیت آموزش خانواده از لحاظ چگونگی عملکرد در مواجه با بحران ها و نحوه برخورد و شناخت اعضای خانواده از یکدیگر از اهم مطالب مطرح شده در این کلاس ها می باشد.در پایان هر جلسه، حاضران سؤالات مرتبط با مباحث آن جلسه را مطرح نموده و مدرس به پاسخ سؤالات می پردازد.

اولین دوره با حضور دکتر فرحناک پزشک عمومی، دارای تحصیلات حوزوی و مدرس گروه معارف اسلامی با عنوان «عوامل استحکام خانواده و تغذیه» در مهرماه سال جاری در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی  تشکیل شد و بروشورهای مرتبط با تغذیه طی دوره در اختیار همکاران قرار گرفت.

گروه دوم و سوم این کلاس ها نیز با مباحث روانشناسی «ارتباط مؤثر، روانشناسی توکل و مقابله معنوی» با حضور دکتر شاکری نیا عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان  در ماههای آبان و آذر سال جاری برگزار گردید.

1 22 333 999888