بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان

برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان


برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی را با حضور استادان گروه های روان شناسی، علوم تربیتی، معارف اسلامی و الهیات ـ علوم قرآن و حدیث ویژه کارکنان در دانشگاه گیلان برگزار می نماید.

اولین کلاس این دوره در روز دوشنبه مورخ 17 شهریور 94 با حضور دکتر عباس صادقی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و همکاران دانشگاهی در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی  برگزار گردید.

 معرفی خانواده از دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی و... جایگاه خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و  توجه به اهمیت آموزش خانواده از لحاظ چگونگی عملکرد در مواجه با بحران ها و نحوه برخورد و شناخت اعضای خانواده از یکدیگر از اهم مطالب مطرح شده در این جلسه بود .

در پایان نیز به مشکلات نبود آموزش های مرتبط و مورد نیاز امور خانواده در جامعه توسط مدرس اشاره شد و حاضران دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح نمودند.

شایان ذکر است این دوره در شش جلسه متوالی تشکیل خواهد شد.