بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه راه اندازی اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان

برگزاری جلسه راه اندازی اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان


برگزاری جلسه راه اندازی اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان

در این جلسه که با حضور رئیس، معاون فرهنگی واجتماعی و اعضای ستاد جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان، برگزار شد، مازیار نبی زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان ضمن تشریح اردوی جهادی سال 94 و ارائه گزارشی از آن، با بیان برنامه و اهداف اصلی برگزاری اردوی جهادی تابستان 95،  از نقش چنین اردویی به عنوان مولفه ای راهبردی، جهت تاثیرگذاری واقعی در دانشگاه یاد کرد و به تشریح طرح ایجاد قرارگاه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان به منظور زمینه سازی جهت انجام پروژهای علمی دانشجویی به صورت واقعی در مناطق محروم و به تبع آن محرومیت زدایی و در عین حال تثبیت اندیشه و روحیه جهادی در دانشجویان، پرداخت.

در ادامه خانم دکتر کریمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با بیان لزوم ارزیابی اردوهای جهادی گذشته، به اهمیت کار رسانه ای در زمینه اردو جهادی اشاره و تأکید داشتند، مستندسازی اردوهای جهادی می تواند این حرکت را به یک گفتمان تبدیل نماید.

همچنین در این جلسه آقای دکتر رضی رئیس محترم دانشگاه، با اشاره به یکی از شعارهای اصلی این اردو «ما می سازیم تا ساخته شویم»،به برگزاری نشست ها و کرسی های تخصصی به منظور گفتمان سازی رویکرد جهادی در دانشگاه، تأکید داشتند.

شایان ذکر است این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 95/04/23 در اتاق شورای ریاست دانشگاه برگزار گردید.

photo_2016-07-17_20-33-10