بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه دعای کمیل به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

برگزاری جلسه دعای کمیل به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان


برگزاری جلسه دعای کمیل به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

جلسه دعای کمیل معاونین فرهنگی و اجتماعی در بیست و هفتمین نشست کارگروه هویت و همبستگی ملی برگزار شد.

 

معاونین فرهنگی و اجتماعی مشارکت کننده در بیست و هفتمین نشست کارگروه هویت و همبستگی ملی در نمازخانه محل برگزاری نشست کارگروه، مراسم پرفیض دعای کمیل برگزار کردند.

این مراسم با استقبال معاونین فرهنگی برگزار شد و از جمله برنامه های معنوی بود که برای این نشست پیش بینی شده بود.