بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه برنامه ریزی تعامل کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با دانشگاههای کشورهای حاشیه دریای خزر

برگزاری جلسه برنامه ریزی تعامل کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با دانشگاههای کشورهای حاشیه دریای خزر


برگزاری جلسه برنامه ریزی تعامل کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با دانشگاههای کشورهای حاشیه دریای خزر

این جلسه با حضور معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی، مدیر امور همکاری های علمی بین المللی و معاون پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در تاریخ 18 شهریور ماه 97 از ساعت 10 صبح در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر یعقوبی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه توضیحاتی را در مورد کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ارایه نمودند. ایشان بسط و گسترش کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و تعامل آنها با منطقه و کشورهای حاشیه دریای خزر را امری مهم و ضروری و این ظرفیت را در کانونهای دانشگاه گیلان موجود دانستند. همچنین استفاده از ظرفیت های کانون های دانشجویی مانند محیط زیست، فیلم و عکس، هنرهای تجسمی، تئاتر را که از جمله کانونهایی مناسبی هستند که می توانند تعامل خوبی با سایر کشورها را برقرار نمایند را برشمردند. در ادامه دکتر فلاحی معاون پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، استفاده از ظرفیت های موجود و ایجاد انگیزه را امر مهمی عنوان کردند و ارتباط دانشگاه گیلان با دانشگاههایی مانند آذربایجان، گرجستان و... را که اگر با شناخت خوب باشد امری آسان تلقی نمودند. ایشان همچنین به بازنگری به موقعیت های و یا محدودیتهایی که برای دانشگاه وجود دارد اظهار کردند با هدف گذاری و سیاست گذاری و شناخت بهتر می توانیم به صورت عملیاتی به جلو پیش برویم. سپس دکتر بانی مدیر امور همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، به مأموریت دانشگاه گیلان اشاره داشتند که بیشتر در حوزه آموزشی و پژوهشی است. ایشان تعریف درست یک پروژه یا برنامه را که نقشه راه و اهداف مشخصی داشته باشد را از مهمترین راز موفقیت دانستند. وی در ادامه به اجلاس اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر که از تاریخ 2 لغایت 8 مهر ماه 97 در قزاقستان برگزار می گردد که رئیس این اتحادیه قزاقستان و دبیرخانه دانشگاههای حاشیه دریای خزر هم که دانشگاه گیلان می باشد، اشاره نمودند. در ادامه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به درک متقابل بین دولت و ملت ها، خوش بینی ملل مختلف و تعاملات فرهنگی بین المللی که از جایگاه ارزنده ای برخوردار است اشاره نمودند و دانشگاه گیلان را دارای مشترکات فراوانی با دانشگاههای کشورهای دیگر دانستند. ایشان همچنین در ادامه اظهار داشتند که در حوزه فرهنگی می توانیم مأموریت گرا پیش برویم. ایشان به جشنواره حرکت انجمن های علمی و جشنواره رویش کانونهای فرهنگی که وزارت علوم طی سالهای اخیر در صدد بین المللی کردن این جشنواره ها با حضور دانشگاههای کشورهای دیگر آمده، اشاره نمودند.
آدرس کوتاه :