بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری انتخابات شورای تعامل دانشجو با دانشگاه

برگزاری انتخابات شورای تعامل دانشجو با دانشگاه


برگزاری انتخابات شورای تعامل دانشجو با دانشگاه

انتخابات شورای تعامل دانشجو با دانشگاه در تاریخ 1390/7/25 در دانشکده ها برگزار می شودنظر به اهمیت توسعه و تقویت ارتباط و تعامل مدیران دانشگاهی و بدنه دانشجوی و تاکید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری جهت تشکیل جلسه شورای تعامل، انتخابات شورای تعامل دانشجو با دانشگاه برای تکمیل اعضای دانشجویی شورا در تاریخ 1390/7/25 در دانشکده های دانشگاه گیلان برگزار می شود . دانشجویان علاقمند برای ثبت نام و مشارکت در این انتخابات به دفتر ریاست دانشکده ها مراجعه نمایند.