بستن
FA EN AR RU FR CHI

برپا یی نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره منطقه ای «دانشگاه پاک» در دانشگاه گیلان

برپا یی نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره منطقه ای «دانشگاه پاک» در دانشگاه گیلان


برپا یی نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره منطقه ای «دانشگاه پاک» در دانشگاه گیلان

از آثار رسیده به دبیرخانه دومین جشنواره منطقه ای «دانشگاه پاک» مربوط به 8 استان شمالی با محوریت ـ تأکید بر نقش اوقات فراغت و تقویت فعالیت جسمی و ترویج کارگروهی در ایجاد فضایی پر نشاط و سالم ـ تأکید بر نقش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در محیط های آموزشی ــ بررسی نقش و جایگاه مؤلفه های دینی و ارزشی فرهنگ ایرانی و اسلامی در امر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها ،در سه بخش عکس، پوستر و کاریکاتور تعداد 45 اثر  پذیرفته شده اند.

آثار منتخب با فرمت نمایشگاهی، از روز دوشنبه تا چهارشنبه 12 لغایت 14 اسفند در سالن مرکزی دانشکده ادبيات و علوم انسانی در  معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

علاوه بر نمایش آثار مذکور چهار غرفه از دستگاه های سطح استان وابسته به بهزیستی و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوده و همچنین یک غرفه به صورت ویژه آثار تجسمی (مجسمه) مرتبط با مبارزه با مواد مخدر در در این نمایشگاه حضور دارند.