بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا

بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا


بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت وزیر و رئیس سازمان دانشجویان، با توجه به شیوع ویروس کرونا پرسشنامه ای را  تحت عنوان بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا  تدوین نموده اند. دانشجویان گرامی در اسرع وقت جهت تکمیل پرسشنامه به لینک زیر مراجعه نمایند:

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/WZiZmN

آدرس کوتاه :