بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی تعارض های اجتماعی و روانی افراد تراجنسی

بررسی تعارض های اجتماعی و روانی افراد تراجنسی


بررسی تعارض های اجتماعی و روانی افراد تراجنسی

کانون دانشجویی آسیب های اجتماعی دانشگاه نشست تخصصی بررسی تعارض های اجتماعی و روانی افراد تراجنسی را در تاریخ 13 آذر ماه 98 در دانشگاه گیلان برگزار نمود. دکتر محمد مهدی رحمتی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان، دکتر سید موسی کافی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان و دکتر امیر رضایی فومنی از سخنرانان این نشست از از سه دیدگاه به موضوع پرداختند .

آدرس کوتاه :