بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازی خلاقانه

بازی خلاقانه


بازی خلاقانه

انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گیلان برنامه بازی خلاقانه را در طی نیمسال اول تحصیلی 98-97  برگزار نمود.مکانیسم این بازی با محتوای علمی و سرگرمی برای ترویج شیمی در مدارس تهیه شد. با طرح سوالات شیمی دبیرستان و طرح سوالات و کارت های متنوع و طراحی صفحه بازی رومیزی که مسیر آن از ورودی دانشکده علوم پایه تا دفتر انجمن های علمی را نشان می دهد. این بازی خلاقانه شکل گرفت که ضمن ارائه در هفته جهانی بازی به دانشجویان و دانش آموزان به دنبال بهبود و به روز رسانی بازی علمی باشد. بازی خلاقانه ضمن آشنایی دانش آموزان با علم شیمی و آشتی با مطالعه فراکتاب، در کد دهی برای طرح های خلاقانه در دانشگاه مفید است. مسابقه آموزشی به منظور تحقق هدف های یک برنامه درسی طراحی میشوند.از مهم ترین هدف های یک مسابقه, آسان کردن مفاهیم یادگیری است.آمیختگی بازی با آموزش به همگان نشاط می بخشد و سبب می شود با آرامش بیشتری به کمک پیام های موجود در بازی,با مفاهیم ارتباط برقرار کنند و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازند. به طور کلی غنی تر کردن شکل یادگیری هدف مسابقه آموزشی است.
آدرس کوتاه :