بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید کارکنان دانشگاه گیلان از کارگاه ساخت درب ورودی سرداب امام زمان(عج) ـ 4 خرداد ماه 95 ـ مصلی شهر رشت

بازدید کارکنان دانشگاه گیلان از کارگاه ساخت درب ورودی سرداب امام زمان(عج) ـ 4 خرداد ماه 95 ـ مصلی شهر رشت


بازدید کارکنان دانشگاه گیلان از کارگاه ساخت درب ورودی سرداب امام زمان(عج) ـ 4 خرداد ماه 95 ـ مصلی شهر رشت