بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید علمی از نیروگاه آبی و نیروگاه بادی منجیل

بازدید علمی از نیروگاه آبی و نیروگاه بادی منجیل


بازدید علمی از نیروگاه آبی و نیروگاه بادی منجیل

به همت انجمن علمی فیزیک دانشگاه گیلان و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و حمایت های نماینده فرهنگی دانشکده علوم پایه طرح بازدید، از نیروگاه آبی و نیروگاه بادی منجیل ویژه دانشجویان فیزیک ( درس فیزیک محیط زیست )برگزار گردید.

در این اردوی علمی که در روز پنجشنبه 93/09/20 برگزار شد ابتدا از نیروگاه آبی منجیل(سد منجیل) و تاج سد منجیل بازدید شد و مطالبی در خصوص اهمیت نیروگاه و جایگاه آن در حفظ منابع کشور، ساختار نیروگاه، بازده نیروگاه و فعالیت کاری نیروگاه طی ماه های مختلف سال توسط مدرس و کارشناس ارایه گردید. در ادامه با حضور در نیروگاه بادی منجیل و پرسش و پاسخ دانشجویان و کارشناس مربوطه درباره توربین ها، قدمت آنها ،ساختارشان و میزان تولید برق آنها و.... این اردو به پایان رسید.