بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید علمی از شرکت آذر اب و پالایشگاه امام خمینی

بازدید علمی از شرکت آذر اب و پالایشگاه امام خمینی


انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان طرح بازدید از شرکت آذر اب اراک (تولید کننده قطعات صنعت نفت و گاز ) و بازدید از پالایشگاه امام خمینی شازند (بزرگترین تولید کننده بنزین یورو 4 در ایران ) واقع در شهر اراک و شازند را مورخ 28 آذرماه95 برگزار نمود.

در این بازدید علمی که با همراهی دکتر دادوند کوهی برگزار شد21 نفر از دانشجویان حضور داشتند.

آدرس کوتاه :