بستن
FA EN AR RU FR

بازدید از کارخانه فرآوری ساخت

بازدید از کارخانه فرآوری ساخت


بازدید از کارخانه فرآوری ساخت

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع بازدید از کارخانه فرآوری ساخت را با حضور  14 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و  همراهی دکتر بدری مدیر گروه رشته مهندسی صنایع  برگزار نمود. در این بازدید دانشجویان در مورد خط تولید کمک جلو ماشین 405 و  همچنین وظایف یک مهندس صنایع در کارخانه آشنا شدند.