بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از کارخانه فرآوری ساخت

بازدید از کارخانه فرآوری ساخت


بازدید از کارخانه فرآوری ساخت

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع بازدید از کارخانه فرآوری ساخت را با حضور  14 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و  همراهی دکتر بدری مدیر گروه رشته مهندسی صنایع  برگزار نمود. در این بازدید دانشجویان در مورد خط تولید کمک جلو ماشین 405 و  همچنین وظایف یک مهندس صنایع در کارخانه آشنا شدند.