بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از کارخانه بتن و آسفالت سیرود

بازدید از کارخانه بتن و آسفالت سیرود


بازدید از کارخانه بتن و آسفالت سیرود

انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران فنی شرق بازدید از کارخانه بتن و آسفالت سیرود با حضور 24 نفر از دانشجویان در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 98 و با همراهی استاد مشاور انجمن دکتر بخشپوری برگزار نمود . در این بازدید دانشجویان فرایند تولید ماسه و سنگدانه تا مرحله تولید بتن،  آسفالت و نحوه اختلاط آن­ها را مشاهده نمودند. همچنین تست های آزمایش بتن درجا نیز در محل کارگاه توسط مهندس رمضانی انجام گرفت، دانشجویان از نزدیک و عملی با روش انجام آزمایش اسلامپ و مقاومت فشاری بتن نیز آشنا شدند. در تمام مراحل بازدید دانشجویان سوالات و ابهامات خود را مطرح کرده و مسئولین مربوطه به نحو مناسب پاسخگو بودند.