بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت


بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه گیلان بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت را با حضور 20 نفر از دانشجویان در تاریخ 18 مهرماه 1398 برگزار نمود.