بستن
FA EN AR RU FR

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت


بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه گیلان بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی رشت را با حضور 20 نفر از دانشجویان در تاریخ 18 مهرماه 1398 برگزار نمود.