بستن
FA EN AR RU FR CHI

« بازگشت

بازدید از موزه میراث روستایی گیلان ـ کانون دانشجویی گیلان شناسی دانشگاه

بازدید از موزه میراث روستایی گیلان ـ کانون دانشجویی گیلان شناسی دانشگاه


بازدید از موزه میراث روستایی گیلان ـ کانون دانشجویی گیلان شناسی دانشگاه

به منظور آشنایی دانشجویان با سنت،فرهنگ، آداب و رسوم دیار گیلان، کانون دانشجویی گیلان شناسی دانشگاه، اردوی علمی ـ آموزشی ویژه اعضاء این کانون را در روز شنبه مورخ 94/9/28  برگزار نمود.

در این اردو که به مقصد موزه میراث روستایی استان برگزار شد حدود ده نفر از دانشجویان حضور داشتند و از نمونه بافت خانه های روستایی از جلگه شرق، مرکزی و معدودی هم از جلگه غرب، مدرسه، صنایع دستی موجود در موزه و ... بازدید نمودند.

آدرس کوتاه :