بستن
FA EN AR RU FR

بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر

بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر


بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع برنامه بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر را در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 98 برگرا نمود.

در این بازدید 20 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان به همراه دکتر بدری مدیر گروه رشته‌ی مهندسی صنایع حضور داشتند. شایان ذکر است در این اردوی علمی نکاتی راجع به کارخانه و همچنین یک سری مسائل مربوط به ایمنی، خط تولید، انجام آزمایشات کنترل کیفی، وضعیت تولید، موجودی، انبارداری، مصرف انرژی و ... توسط مهندسین کارخانه ارائه شد.