بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر

بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر


بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع برنامه بازدید از مجتمع فولاد امیرکبیر خزر را در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 98 برگرا نمود.

در این بازدید 20 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان به همراه دکتر بدری مدیر گروه رشته‌ی مهندسی صنایع حضور داشتند. شایان ذکر است در این اردوی علمی نکاتی راجع به کارخانه و همچنین یک سری مسائل مربوط به ایمنی، خط تولید، انجام آزمایشات کنترل کیفی، وضعیت تولید، موجودی، انبارداری، مصرف انرژی و ... توسط مهندسین کارخانه ارائه شد.