بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از شرکت ایران خودرو تهران

بازدید از شرکت ایران خودرو تهران


بازدید از شرکت ایران خودرو تهران

انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان برای آشنایی دانشجویان این رشته به مباحث بازار و بازدید از برخی صنایع و شرکت ها با هدف بالابردن آگاهی دانشجویان برای آشنایی با رشته خود و علاقمند شدن به بررسی بیشتر مدیریت بخش های مختلف سازمان، بازدیدی را از شرکت ایران خودرو تهران روز سه شنبه 22آبان 1397با حضور 30 نفر برگزار نمود .در این بازدیددکتر میلاد هوشمند عضو هیأت علمی گروه مدیریت حضورداشتند. در طی مسیر بازدید برای دانشجویان مسابقات علمی برگزارشد که به دانشجویانی که جواب صحیح  دادند جوایزی اهدا شد.