بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا انجام شد.

بازدید از دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا انجام شد.


بازدید از دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا انجام شد.

بازدید رئیس دانشگاه گیلان و رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به همراه معاونین فرهنگی اجتماعی و اداری مالی دانشگاه از پردیس دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا

 

در این بازدید که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، رئیس، معاونین و مدیران گروه های علمی دانشکده منابع طبیعی با رئیس دانشگاه گیلان و هیأت همراه دیدار کردند و نقطه نظرات و نیازمندی های دانشکده را مطرح کردند. سپس افراد حاضر در جلسه برای بررسی نیازهای دنشکده اقدام به بازدید میدانی از دانشکده کردند.

در این دیدار، خوابگاه ها، سلف سرویس، نمازخانه، کتابخانه و آزمایشگاه ها مورد بازدید قرار گرفتند.