بستن
FA EN AR RU FR CHI

اکران فیلم تخصصی عربی(مستند امام علی (ع))

اکران فیلم تخصصی عربی(مستند امام علی (ع))


اکران فیلم تخصصی عربی(مستند امام علی (ع))

به همت انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عرب دانشگاه گیلان  فیلم تخصصی عربی(مستند امام علی (ع)) درتاریخ 4 آذر ماه 98 درتالار حکمت اکران  گردید.

دراین برنامه که دو ساعت به طول انجامید دبیر انجمن علمی زبان وادبیات عربی توضیحاتی در راستای هدف این برنامه عنوان کرد. سپس دکتر امید جهانبخت لیلی مشاور انجمن علمی زبان وادبیات عربی سخنرانی نمود. در ادامه مستندعربی امام علی (ع) اکران شد و در پایان، دکتر اکرم روشنفکر عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی مطالبی درباره محتوای برنامه عنوان کردند.