بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین کارگاه توانمندسازی کانونهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان

اولین کارگاه توانمندسازی کانونهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان


اولین کارگاه توانمندسازی کانونهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان

 

 

این کارگاه که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی ، مدیر فرهنگی  ، مدیر اجتماعی ، مدیر مالی ، دبیران و اعضاء شورای مرکزی کانونها به استعداد 100 نفر در اردوگاه شهید مطهری چابکسر برگزار شد.


در ابتدای کارگاه آموزشی شیوه طرح نویسی توسط دکتر عموزاده برگزار شد.سپس آقای عمویی نکاتی را در پیرامون شیوه های انجام امور مالی یادآور شدند.

 

در ادامه دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی به تشریح کلاس آموزش شیوه های جذب مخاطب پرداختند و در نهایت آقای توکلی به بررسی نقاط ضعف و قوت کانونها پرداختند.


در خاتمه این کارگاه آموزشی با تقدیر و اهداء جوائزی به فعالین این حوزه به کار خود پایان داد.