بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین همایش علمی دانشجویی (تا افق آینده) در دانشگاه گیلان برگزار شد.

اولین همایش علمی دانشجویی (تا افق آینده) در دانشگاه گیلان برگزار شد.


اولین همایش علمی دانشجویی (تا افق آینده) در دانشگاه گیلان برگزار شد.

با حضور  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ، مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان گیلان و

 نمایندگان کمیته مرکزی امداد حضرت امام خمینی(ره) از تهران و جمعی از مسوولان، اولین همایش علمی دانشجویی "تا افق آینده" در دانشگاه گیلان برگزار شد.

  در این جلسه پس از قرائت قرآن و نواختن سرود مقدس جمهوری اسلامی، دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی دانشگاه و دبیر علمی همایش ضمن بیان خیر مقدم،  گزارش مختصری از نحوه شکل گیری همایش، فراخوان، دریافت مقالات و داوری آنها مطالبی را بیان داشتند. سپس آقای لنگرودی معاون امورفرهنگی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان گیلان و دبیر اجرایی همایش ضمن عرض خیر مقدم، مطالبی را در خصوص امور اجرایی همایش بیان داشتند. در این همایش جناب آقای علی محمدی مدبر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان گیلان نیز خطاب به حاضرین و دانشجویان مطالبی را در خصوص تحصیل دانشجویان و نقش کمیته حضرت امام خمینی(ره) بعنوان نهاد حمایتی بیان داشتند. درادامه نیز تنی چند از میهمانان شرکت کننده از دفتر مرکزی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) بیاناتی را برای حاضرین ارائه داشتند .در ادامه همایش، دانشجویان برتر مقالات خود را برای حاضرین ارائه دادند.