بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست هم اندیشی اعضای بررسی و تصویب کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه گیلان برگزار شد.

اولین نشست هم اندیشی اعضای بررسی و تصویب کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه گیلان برگزار شد.


اولین نشست هم اندیشی اعضای بررسی و تصویب کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه گیلان برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی روز چهارشنبه مورخ 91/9/1 مصادف با آغازین روزهای هفته بسیج اولین نشست هم اندیشی بررسی و تصویب کرسی های آزاداندیشی و کارگزاران فرهنگی دانشگاه در تالار حکمت دانشکده انسانی برگزار شد.

 

در این نشست هم اندیشی ضمن سخنرانی جناب آقای دکتر شاکری نیا نائب رئیس هیأت بررسی و تصویب کرسی های آزاد اندیشی و توضیحات مبسوط جناب آقای حسین خواه دبیر این هیأت در خصوص نحوه اجرای بهینه آئین نامه کرسی های آزاد اندیشی مسئول سازمان بسیج دانشجویی جناب آقای سرهنگ ملک علیپور و مسئول بسیج اساتید استان جناب آقای سرهنگ حبیبی به ایراد سخن پرداختند.

 

در بخش پایانی جلسه نیز نمایندگان تشکل های اسلامی دانشگاه به طرح نظرات و دیدگاه های خود جهت برگزاری مطلوبتر کرسی ها و افزایش همدلی بین دانشجویان و مسئولان پرداختند.