بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان

اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان


اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان

با هماهنگی دبیر کل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه گیلان اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان به میزبانی دانشگاه گیلان در روز سه شنبه مورخ 18 اسفند ماه94 برگزار شد. در این جلسه دبیران شورای هماهنگی دانشگاه های پیام نور استان، دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدر، و دبیر انجمن علمی ترجمه دانشگاه پیام نور مرکز رشت حضور داشتند.

از جمله مطالب مطرح شده در این نشست، تبادل اطلاعات و تجارب و بررسی مشکلات رایج در دانشگاه ها بود. همچنین مقرر گردید تا در سال آینده دو جلسه دیگر به میزبانی دانشگاه های دیگر تشکیل شود.