بستن
FA EN AR RU FR

اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان

اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان


اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان

با هماهنگی دبیر کل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه گیلان اولین نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های استان به میزبانی دانشگاه گیلان در روز سه شنبه مورخ 18 اسفند ماه94 برگزار شد. در این جلسه دبیران شورای هماهنگی دانشگاه های پیام نور استان، دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدر، و دبیر انجمن علمی ترجمه دانشگاه پیام نور مرکز رشت حضور داشتند.

از جمله مطالب مطرح شده در این نشست، تبادل اطلاعات و تجارب و بررسی مشکلات رایج در دانشگاه ها بود. همچنین مقرر گردید تا در سال آینده دو جلسه دیگر به میزبانی دانشگاه های دیگر تشکیل شود.