بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست مدیران فرهنگی واجتماعی دانشگاه های منطقه 2 کشور در دانشگاه گیلان

اولین نشست مدیران فرهنگی واجتماعی دانشگاه های منطقه 2 کشور در دانشگاه گیلان


اولین نشست مدیران فرهنگی واجتماعی دانشگاه های منطقه 2 کشور در دانشگاه گیلان

با توجه به منطقه بندی جدید دانشگاه های کشور، اولین نشست مدیران فرهنگی واجتماعی دانشگاه های منطقه 2 کشور (دانشگاههای استان گیلان، مازندران و گلستان) از تاریخ 26 لغایت 27 آبان ماه 94 به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار گردید. در اين نشست که با حضور مديران فرهنگي و اجتماعي 8 دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی منطقه 2 کشور تشکیل گردید، بحث و تبادل نظر و انتقال تجارب فرهنگی در خصوص توصیف و اولویت بندی برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی دو جلسه تخصصی از جمله مباحث دستور كار اين نشست بود. همچنین کارگاه آموزشی در حوزه نظارت و ارزیابی و جوان و شبکه های اجتماعی برای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه 2 برگزار شد.

شایان ذکر است در این گردهمایی طی مراسمی از زحمات مدیران قبلی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان آقایان دکتر افشین عموزاده لیچائی و محمد توکلی مقدم تقدیر  گردید.

بازدید از موزه میراث روستایی استان و حضور در مزار میرزاکوچک از برنامه های جانبی این نشست بود.

IMG_1591 IMG_1610IMG_1628