بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست توجیهی دبیران انجمن های علمی در دانشگاه گیلان

اولین نشست توجیهی دبیران انجمن های علمی در دانشگاه گیلان


اولین نشست توجیهی دبیران انجمن های علمی در دانشگاه گیلان

 

 

 

 دبیران انجمن های علمی در اولین نشست توجیهی خود با نقش و وظایف مهم آشنا شدند. در این نشست که معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیران فرهنگی و اجتماعی، کارشناس انجمن های علمی دانشگاه و همچنین دبیر کل انجمن های علمی حضور داشتند، ابتدا دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی دانشگاه گیلان در خصوص نقش و جایگاه مهم انجمن های علمی و جایگاه آنها در ارتقاء فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها سخن گفتند.

 

سپس از دبیران انجمن های علمی خواسته شد تا ضمن معرفی خود، برنامه های آتی انجمن های علمی خود را تشریح کنند.