بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در سال 94 برگزار شد.

اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در سال 94 برگزار شد.


اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در سال 94 برگزار شد.

اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در سال جدید با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی،مدیر امور پژوهشی، نماینده مدیر آموزش، کارشناس انجمن های علمی و دبیران انجمن های علمی دانشگاه و مجریان طرح ها در تاریخ 94/02/08 در اتاق شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی طرح های ارائه شده توسط حاضران اجرای 9 طرح در دانشگاه به تصویب رسید.