بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در ترم جدید برگزار شد.

اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در ترم جدید برگزار شد.


اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در ترم جدید برگزار شد.

 

اولین نشست انجمن های علمی دانشگاه گیلان در ترم جدید با حضور مدیران فرهنگی و اجتماعی، کارشناس انجمن های علمی و دبیران انجمن های علمی دانشکده ها در تاریخ    20/11/92 در دفتر مدیر امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه پس از تبادل نظر و بحث و گفتگو موارد ذیل به تصویب رسید:

ـ تعامل بیشتر رئیس و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه و استادان مشاور با انجمن های علمی دانشگاه گیلان

ـ انجام طرحهایی که تعداد دانشجویان بیشتری را جذب می کند مانند «نجات تخم مرغ».

ـ طرحهای انجمن های علمی از روانشناسی و ابتکار بیشتری برخوردار باشد.

ـ فضاسازی غرفه و نمایشگاه حرکت که پربارتر و با برنامه ریزی دقیق تری در تهران انجام شود.