بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین شماره از سلسسله مسابقات قرآنی یاسین ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه

اولین شماره از سلسسله مسابقات قرآنی یاسین ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه


اولین شماره از سلسسله مسابقات قرآنی یاسین ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه

مسابقه شماره 1 با عنوان «اعتکاف»

دانشجویان عزیز و کارکنان محترم علاقه مند می توانند پاسخ صحیح مسابقه را حداکثر تا تاریخ 93/09/08 به دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تحویل نمایند.

تحویل پاسخ به یکی ازروش های زیر:

1 ـ مراجعه حضوری به دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

2 ـ ارسال پیامک به سامانه دریافت پیامک معاونت فرهنگی به شماره 10001316690521

3ـ از طریق پست الکترونیک Farhangi@guilan.ac.ir

همچنین دانشجویان عزیز ساکن خوابگاه می توانند به مکانهای زیر مراجعه نمایند.  :

1 ـ خوابگاه میرزا کوچک ـ بلوک 2 ـ اتاق 54

2 ـ خوابگاه بنت الهدی ـ بلوک 3 ـ اتاق 409

3 ـ خوابگاه انصاری ـ اتاق 301

 نکته قابل توجه :  ذکر نام و نام خانوادگی، شماره همراه  و گزینه صحیح  جهت شرکت در قرعه کشی ضروری می باشد.