بستن
FA EN AR RU FR

اولین دوره مسابقات شطرنج

اولین دوره مسابقات شطرنج


اولین دوره مسابقات شطرنج

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر اولین دوره مسابقات شطرنج را آذر ماه 97 با شرکت 10 نفر از دانشجویان دانشگاه در سالن امتحانات ساختمان شهدای هسته ای علوم پایه برگزار نمود

این مسابقه از ساعت 9 صبح شروع و تا ساعت 17 به طول انجامید که با نائل آمدن سعید ضیادید بر تمامی حریفان خود به پایان رسید.