بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین دوره مسابقات شطرنج

اولین دوره مسابقات شطرنج


اولین دوره مسابقات شطرنج

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر اولین دوره مسابقات شطرنج را آذر ماه 97 با شرکت 10 نفر از دانشجویان دانشگاه در سالن امتحانات ساختمان شهدای هسته ای علوم پایه برگزار نمود

این مسابقه از ساعت 9 صبح شروع و تا ساعت 17 به طول انجامید که با نائل آمدن سعید ضیادید بر تمامی حریفان خود به پایان رسید.