بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه کمیته تخصصی « آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس» در دانشگاه گیلان برگزار شد.

اولین جلسه کمیته تخصصی « آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس» در دانشگاه گیلان برگزار شد.


اولین جلسه کمیته تخصصی « آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس» در دانشگاه گیلان برگزار شد.

صبح روز سه شنبه مورخ 19 آبان ماه  اولین جلسه کمیته تخصصی « آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس» با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

در این جلسه که به تولیت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و حضور مؤثر نمایندگان تام الاختیار نهادی های انتظامی و دانشگاهی برگزار شد اعضای مدعو ضمن تبادل نظر در خصوص شئون مختلف کارکردهای کمیته مذکور به تعیین الویت های مقدماتی جهت عملیاتی شدن در دستگاه های اجرایی پرداختند.

ازجمله مصوبات پیشنهادی این کمیته می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ـ هم کف نمودن همه دستگاه های اجرایی به اختصاص مکانی جهت نگهداری و جمع آوری اسناد دفاع مقدس

ـ ایجاد و یا تقویت کتابخانه های ویژه دفاع مقدس در مراکز فرهنگی و آموزشی

ـ برگزاری هدفمند دوره های آشنایی با ارزش های دفاع مقدس ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی

ـ افزایش و تقویت توان پژوهش در حوزه دفاع مقدس بعنوان مثال تعریف پروژه هایی همچون «نقش دستگاه مربوطه در دوران دفاع مقدس»

ـ انجام و یا تکمیل پروژه ثبت تاریخ شفاهی

شایان ذکر است مصوبات پیشنهادی این کمیته در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مطرح و پس از تصویب نهایی به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.