بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس در سال 98

اولین جلسه کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس در سال 98


اولین جلسه کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس در سال 98

در اولین جلسه کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس که مورخ 28 مرداد ماه در دانشگاه گیلان برگزار شد  خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تبریک اعیاد ماه ذی الحجه، توضیحات مبسوطی در خصوص اهداف، عملکرد و نقش کمیته درحفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارائه نمود.

در ادامه با توجه به دستور کار جلسه؛ رفع تناقضات آماری ( تعداد شهدا ) دستگاه های اجرایی و آثار پژوهشی و نشریافته دستگاه های اجرایی عضو کمیته هریک از حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند .

شایان ذکر است در این جلسه با یادآوری زحمات و تلاش های جناب سرهنگ هاتف نماینده و دبیر کمیته استانی آموزش ،پژوهش و اسناد دفاع مقدس ، حجت الاسلام زحمتکش به عنوان نماینده و دبیر جدید کمیته آموزش،پژوهش و اسناد دفاع مقدس به حاضران معرفی گردید.