بستن
FA EN AR RU FR

اولین جلسه سخنرانی هفتگی گروه فیزیک دانشگاه گیلان

اولین جلسه سخنرانی هفتگی گروه فیزیک دانشگاه گیلان


اولین جلسه سخنرانی هفتگی گروه فیزیک دانشگاه گیلان

اولین جلسه از برنامه سخنرانی های هفتگی گروه فیزیک دانشگاه گیلان در تاریخ 97/07/16 در ساعت۱۴ باحضور 30  نفر از دانشجویان کارشناسی،تحصیلات تکمیلی و حضور چندتن از اساتید گروه فیزیک درسالن امتحانات واقع در طبقه دوم ساختمان شهدای هسته ای دانشکده علوم پایه برگزار گردید.در این جلسه دکتر کمیل بابایی استاد مشاور انجمن علمی فیزیک در مورد این برنامه توضیحاتی دادند،در ادامه محمدرضا نخله دبیر انجمن درمورد پردازش موازی و انجام محاسبات وشبیه سازی های کامپیوتری وکاربرد آن در فیزیک صحبت نمود سپس دکتر سید محمد روضاتی ازاعضای هیئت علمی گروه فیزیک درمورد الکترودهای شفاف وکاربرد آن بیان کردند.