بستن
FA EN AR RU FR CHI

آواز خوان طاس

آواز خوان طاس


آواز خوان طاس

کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان نمایش نامه خوانی در اجرای زنده با عنوان " آواز خوان طاس" بر اساس نوشته اوژن یونسکو را مورخ  25 اردیبهشت 97 در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار نمود.

آدرس کوتاه :