بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهدای گل و شیرینی به دانشجویان سرای دانشجویی به مناسبت 16 آذر

اهدای گل و شیرینی به دانشجویان سرای دانشجویی به مناسبت 16 آذر


اهدای گل و شیرینی به دانشجویان سرای دانشجویی به مناسبت 16 آذر

بسیج دانشجویی دانشگاه به مناسبت 16 آذر، با اهدای گل و پذیرایی با شیرینی به تمامی دانشجویان ساکن سرای دانشجویی میرزاکوچک و بنت الهدی دانشگاه گیلان این روز را گرامی داشت.