بستن
FA EN AR RU FR CHI

آنجا که سخن به پایان می رسد موسیقی است که آغاز می شود

آنجا که سخن به پایان می رسد موسیقی است که آغاز می شود


آنجا که سخن به پایان می رسد موسیقی است که آغاز می شود

روز گذشته کنسرت موسیقی سنتی با اجرای ارکستر دانشگاه گیلان برگزار شد.

روز گذشته تالار شهید مطهری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان شاهد برگزاری کنسرت سنتی با اجرای ارکستر دانشگاه گیلان بود.

در این برنامه که به همت انجمن علمی موسیقی دانشگاه گیلان برگزار شد،معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان جناب آقای دکتر شاکری نیا حضور یافت.

  اجرای موسیقی این برنامه که توسط دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شد با حضور بیش از پانصد نفر از دانشجویان،گرمای خاصی به برنامه بخشید.