بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتقال آب دریای خزر

انتقال آب دریای خزر


انتقال آب دریای خزر

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا با همکاری انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست، عمران و اقتصاد دانشگاه گیلان نشست علمی تخصصی بررسی طرح انتقال آب دریای خزر به مر کز ایران (سمنان) را 27 بهمن ماه 97 در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار نمود.

در این نشست به صورت تخصصی این طرح بررسی شد و اساتید از گروه های مهندسی عمران،اقتصاد و جغرافیا در این پنل حضور داشتند. دکتر شاهزیدی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا،  دکتر لشت نشایی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران و دکتر نرجس زمانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد  در این نشست سخنرانی نمودند.

 

آدرس کوتاه :