بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب دانشجوی دانشگاه گیلان به عنوان رابط و عضو شورای مشورتی اداره انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای منطقه سه کشور

انتصاب دانشجوی دانشگاه گیلان به عنوان رابط و عضو شورای مشورتی اداره انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای منطقه سه کشور


انتصاب دانشجوی دانشگاه گیلان به عنوان رابط و عضو شورای مشورتی اداره انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای منطقه سه کشور

بنا به پیشنهاد دبیران کل انجمنهای علمی دانشگاههای منطقه سه کشور و از سوی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای کامیار شیوعی دانشجوی رشته مدیریت MBA و دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان به عنوان رابط و عضو شورای مشورتی اداره انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای منطقه سه کشور منصوب گردید.

 شایان ذکر است دانشگاه گیلان دارای 45 انجمن علمی دانشجویی رشته ای و بین رشته ای می باشد.

 

اسامی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان