بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار نشریه دیپلمات

انتشار نشریه دیپلمات


انتشار نشریه دیپلمات

 

پنجمین شماره نشریه دیپلمات به صاحب امتیازی انجمن علمی علوم سیاسی با تیراژ 200 نسخه انتشار یافت.

مطالب چاپ شده در باره موضوعاتی چرا جامعه مدنی؟ تحدید حدود دریای خزر، جهانی شدن و ایران....دیدگاهها و نظرات خود را ارائه داده اند.

شایان ذکر است نشریه مذکور دارای مجوز از دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان بوده و توزیع آن  در دانشگاه بلا مانع می باشد.