بستن
FA EN AR RU FR

انتشار نشریه دیپلمات

انتشار نشریه دیپلمات


انتشار نشریه دیپلمات

 

پنجمین شماره نشریه دیپلمات به صاحب امتیازی انجمن علمی علوم سیاسی با تیراژ 200 نسخه انتشار یافت.

مطالب چاپ شده در باره موضوعاتی چرا جامعه مدنی؟ تحدید حدود دریای خزر، جهانی شدن و ایران....دیدگاهها و نظرات خود را ارائه داده اند.

شایان ذکر است نشریه مذکور دارای مجوز از دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان بوده و توزیع آن  در دانشگاه بلا مانع می باشد.