بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار فایل های صوتی سخنرانی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به مناسبت گرامی داشت دهه کرامت

انتشار فایل های صوتی سخنرانی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به مناسبت گرامی داشت دهه کرامت


انتشار فایل های صوتی سخنرانی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به مناسبت گرامی داشت دهه کرامت

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  برنامه ای در قالب فایل های صوتی از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مناسبت گرامی داشت دهه کرامت تهیه و تنظیم نموده که از طریق شبکه اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ( fguilan@ ) منتشر می شود.

آدرس کوتاه :