بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار اولین نشریه الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

انتشار اولین نشریه الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان


انتشار اولین نشریه الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

با توجه به درخواست و پیگیری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مبنی بر انتشار خبرنامه الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، خبرنامه الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان انتشار می یابد.

فرهنگ راه زندگی کردن مردم یک جامعه است و این بدان معناست که در همه شئون زندگی انسانها فرهنگ حضور دارد و هیچ جزء زندگی را نمی توان تصور کرد که فرهنگ در آن حضور نداشته باشد. وجود فرهنگ و ادامه آن در هر جامعه ای گویای تمنای آدمی برای جاودانگی است، یعنی آدمی زندگی گذرا و سپنجی را نمی پسندیده است، از این رو اقدام به خلق اثری ماندگار به نام فرهنگ نموده است. فرهنگ را درکِ حُسنِ روابط انسان با خود، با خالق جهان هستی، با جامعه و طبیعت نیز تعریف کرده اند که تحقق هر یک از این حوزه ها، موجب غنای فرهنگی یک جامعه می شود.

زمانی تصور بر این بود که فرهنگ قابل برنامه ریزی نیست و در ضرورت چنین کاری برای فرهنگ جوامع، تردید وجود داشت، در حالی که امروزه فرهنگ به عنوان سرمایه اجتماعی دارای کارکردهای سرمایه گذاری متنوعی است، از این رو هزینه کردن برای برنامه ریزی حوزه فرهنگ یک اقدام سرمایه ای محسوب می شود نه یک عمل مصرفی.

اگر جامعه را به سه دسته تولید کنندگان و خلاقان فرهنگی، واسطه های فرهنگی و مصرف کنندگان فرهنگی تقسیم کنیم، طبیعی است که باید دانشگاهیان را در دسته نخست یعنی تولید کنندگان و خلاقان فرهنگی به شمار آورد. کارکرد فرهنگی در مراکز دانشگاهی دارای آنچنان گستره ای است که ردپای آن را می توان در همه واحدهای سازمانی دانشگاه سراغ گرفت.

این مجموعه که گلچینی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان است، درصدد آشنا کردن واحدهای مختلف با برنامه های فرهنگی دانشگاه است که هر ماه در اختیارشان قرار داده می شود. امید است ضمن مطالعه مروری این فعالیت ها، با ارائه پیشنهادات ما را در اجرای برنامه های فرهنگی آینده دانشگاه یاری گر باشید.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان