بستن
FA EN AR RU FR

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه


انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه با تیراژ 50 نسخه به صاحب امتیازی عارف حسین پور انتشار یافت.

در فهرست مطالب نشریه علاوه بر معرفی شهرهای مازندران و برخی از مشاهر علمی، هنری، ورزشی، مظاهر طبیعی، صنایع دستی و جاذبه های گردشگری تببن گردیده است.

در ضمن ونوشه به معنی گل بنفشه است که بصورت خودرویش در بهار به گل می نشیند.