بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه


انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی ونوشه با تیراژ 50 نسخه به صاحب امتیازی عارف حسین پور انتشار یافت.

در فهرست مطالب نشریه علاوه بر معرفی شهرهای مازندران و برخی از مشاهر علمی، هنری، ورزشی، مظاهر طبیعی، صنایع دستی و جاذبه های گردشگری تببن گردیده است.

در ضمن ونوشه به معنی گل بنفشه است که بصورت خودرویش در بهار به گل می نشیند.